Vandbehandlingsanlæg i Odense & resten af Fyn

Vi udfører renovering, servicering, ny- om- og tilbygninger af vandværker og vandbehandlingsanlæg, herunder bl.a.:

 • Renovering og nyanlæg af vandledninger
 • Etablering af vandforsyning til bl.a. nye udstykninger
 • Renovering/reparation af stikledninger
 • Opsætning af målerbrønde, ventiler, brandhaner m.m.
 • Udskiftning af vandmålere hos forbrugerne
 • Etablering af overjordiske råvandsstationer
 • Opsætning af logbrønde
 • Overvågning/automatisering via PS4-styring
 • Udskiftning af pumper
 • Udskiftning af stigrør – fra jern til plast (PEM) i boringer
 • Udskiftning af pumper i boringer
 • Udskiftning af filtermateriale
 • Desinficering af bl.a. rentvandsbeholder, filter m.m.
 • Pejling af boringer
 • Udskiftning af pumper på vandværket
 • Certifikatsvejsning af PE-rør til vandledninger
 • Regnskabsstyring – herunder opkrævning hos forbrugere, udsendelser af årsopgørelser mm.

 

Få hjælp til dit varmebehandlingsanlæg

Vi er bl.a. også behjælpelige med en totalentreprise i forbindelse med ny-, om- eller tilbygning af vandværker. Vi udfører også digital ledningsregistrering på indkøbte digitale grundkort.

Vi har tilkaldeservice i alle døgnets 24 timer på vandbehandlingsanlæg og vandværker i Odense og Fyn.

Få en servicekontrakt der sikrer driften på vandværket – vi kan tilkaldes døgnet rundt – året rundt, ved brud på vandledninger eller ved problemer med driften på vandværket.

Få et godt tilbud

Top